pk10开奖结果

AD
 > 美食 > 正文

写诗珍的是一件很难受的事,我才发现就像作了一场梦被击碎了一样

[2019-04-18 20:55:22] 来源: 编辑: 点击量:
评论 点击收藏
导读:
不想写了,因为一句话,回归庸碌日子。但我是爱诗的,心里珍的很空无很苍茫,听到这句话我心里出格伤心。搜据肠写臭句,襟袖龙钟哽无

不想写了,因为一句话,回归庸碌日子。但我是爱诗的,心里珍的很空无很苍茫,听到这句话我心里出格伤心。搜据肠写臭句,襟袖龙钟哽无声。
斑斑鬓发削瘦面,翌影捣秋风。
寰宇长泣大江流,怅问此泪几时休。
巉岩兀立不能破,不幸块垒塞山丘。
乱红遍涂尘泥血,残枝混生老树疣。
喷鼻殒知是花魂散,命消惊悟春又凋。
岁月凋巨所剩,孤身唯系孤月飘。
孤光自照意萧条,万里徜徉迷津渡。
我悲月魄总消减,月悲我影丧如狗。
皎皎明月知我意,恨无飞舟一相晤。
余生愿与君长伴,漂荆讲相慰。
清泪俩行注酒樽,举樽为君歌且醉。
共醉同消万古愁,请君入水来相会。
皮郛最是人世恶,堪引清流濯污秽。
便可捞月俩相戏,水中乘月缥缈去。
枕月伴水不复忧,酣眠莫醒在无惧。
世俗多苦谁能知,剖肝沥胆痛入髓。
乌有之乡何处觅,万事到头空伤悲。
才觉一梦又堕网,顾影自怜他人嘲。
遍览四方了无趣,纵有壮思终寂寥。
翻书欲寻珍如境,却见满纸字字空。
空渡一世又何益,空来空去化为风。
庸人自有庸人扰,碌碌有为庸且庸。

为您推荐

pk10开奖结果_A26rr pk10开奖结果_mZbBhg pk10开奖结果_cEDKZ pk10开奖结果_rAR310n pk10开奖结果_xCQabVu pk10开奖结果pk10开奖结果_uCvpAp pk10开奖结果_tQ6Vbf pk10开奖结果_RchUt pk10开奖结果_SmrKzP9 pk10开奖结果_LzCwMnA